Historien om Smia

Someday Creative_Nusfjord_sept23-225

Det er mye historie hos oss i Nusfjord, så sørg for å ta en titt rundt når du besøker oss for å oppleve alt.

En av stoppene du burde gjøre er «smia», som innehar mye historie. Ethvert lite samfunn som klorer seg fast i havgapet, eller som kun kan nås via sjøveien slik som Nusfjord tidligere, trenger utstyr for å kunne være selvhjulpen.

Dermed fikk en rorbu nytt liv som smie, og mestersmeden Tønnes Elias Hansen, kom med jekta fra Bergen, for å være smed i Nusfjord i 1871. Slik kunne smeden lage fiskeredskaper og ellers smi det utstyr og redskap det til enhver tid var bruk for. Verktøy og fangstredskaper ble vedlikeholdt og produsert her. Ildstedet med sin elektriske belg er fortsatt i brukbar stand. Noe av det tyngste arbeidet i smia var å bruke blåsebelgen, men denne ble etter hvert koblet til elektrisitet og lettet jobben.

Husk å ta en titt innom smia når du er i Nusfjord.