Fiskekort

Aktiviteter – norsk

Nusfjord har flere fiskevann i gangavstand fra bygda. Vakker natur omgir vannet, mens ørreten gjemmer seg for deg i sivet. Kan du overliste det? Ta med egen fiskevei, og utforsk!

Fiskekortet gjelder for:

-Storvatnet
-Nervatnet
-Mellomvatnet
-Øvrevatnet (Vår drikkevannskilde, ikke tillatt å campe eller bade her!)
-Eliasvatnet
-Heivatnet

Når du nyter naturen på en fisketur, husk å:
– Ta med deg søppelet ditt hjem
-Ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann
-Ikke bruk levende fisk som agn
-Ikke flytt levende fisk til andre vassdrag
-Turm og vask fisken i vannet du fanget den i
-Tørk fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdommer
-Ikke forstyrre dyre- og fuglelivet, spesielt i hekke- og hekkesesongen

Aktiviteter – norsk

Spørsmål om denne aktiviteten?

Send oss en e-post til post@nusfjord.no

Se andre aktiviteter