Om stillingen

Stillingstittel: Kafemedarbeider

Ansettelsesform: Fast
Frist: 05.12.2021

Søknad sendes til:

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Arbeidsoppgaver

Daglig oppfølging og drift av kafeen, samt oppfølging av arbeidstakere
Delta aktivt i videre utvikling av kafeen
Utvikle og tilrettelegge kafeen som en god arbeidsplass for arbeidstakere/ lærlinger og hospitanter.
Delta aktivt i løpende produksjon av kafeens produkter og leveranser
Ta initiativ til utvikling og forbedring av rutiner og arbeidsmetoder for å sikre kvalitet i alle ledd
Bidra til tilrettelegging og gjennomføring av produksjonsprosesser, samt fordeling av oppgaver og ressurser

Kvalifikasjoner

Erfaring/interesse for å jobbe med utvikling av mennesker (med spesielle behov)
Matfaglig kompetanse
Førerkort
Grunnleggende IT kunnskaper på brukernivå
Ønskelig med kjennskap til aktuelle lover og forskrifter samt kompetanse innen IK Mat.

Formelle krav:
Attføringsfaglig- og/eller veiledningskompetanse vil bli vektlagt.
Matfaglig bakgrunn

Relevant erfaring kan kompensere for manglende formelle krav.
Godkjent politiattest må innhentes før ansettelse.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
God muntlig og skriftlig formuleringsevne
Være løsningsfokusert, entusiastisk og positiv
Normal til god fysisk form

Vi tilbyr

En attraktiv og samfunnsnyttig arbeidsplass
Innflytelse på egen arbeidssituasjon og utvikling innen fagfeltet
Gode pensjons- og personalforsikringer